ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เลขที่ 6 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ : 0 7431 1850 โทรสาร : 0 7431 1853

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
ตามไฟล์ที่แนบ


เอกสารแนบ