ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เลขที่ 6 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ : 0 7431 1850 โทรสาร : 0 7431 1853

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561
เอกสารแนบ